יובל שמול - זכיין ומנכ"ל משותף

קריות - סניף קריות
נכסים
נמכר / הושכר
נכסים
נמכר / הושכר