לימודי שמאות מקרקעין

פתיח-מבוא
שמאות מקרקעין הוא מקצוע העוסק בהערכות שווי, בדרך כלל בהערכות של "שווי שוק", של נכסי נדל"ן. הצורך בשומות נובע מאופיו של שוק המקרקעין: הנכסים הנסחרים בו הם מוצרים הטרוגניים; לא דומה נכס אחד לאחר, ובעיקר נבדלים הם במיקום, הגורם העיקרי בקביעת השווי. בשל כך לא תיתכן זירת מסחר מרכזית לנדל"ן, כפי שקיימת בורסה לצורך המסחר במניות של חברות מסחריות ובאגרות חוב. העדר מחיר הנקבע בזירת מסחר מצריך ביצוע הערכת שווי. ההערכה מבוצעת על ידי שמאי מקרקעין מוסמך, על-פי כללי שמאות מקובלים.
בישראל מוסדר מקצוע שמאות המקרקעין על פי "חוק שמאי מקרקעין, תשס"א-2001", על ידי מועצת שמאי המקרקעין במשרד המשפטים ועל ידי לשכת שמאי מקרקעין.
מסלול לימודים זה מקנה ידע נרחב וכלים מקצועיים מתקדמים בתחום הנדל"ן, כהכנה לבחינות מועצת השמאים ולהתמחות שלאחריהן.

מתכונת המסלול
מסלול לימודי שמאות מקרקעין הינו גמיש ובקצב אישי. ניתן לבחור כמה מקצועות לקחת בכל סמסטר. למי שעובד במשרה מלאה מומלץ לקחת עד 2 מקצועות בכל סמסטר. יש שני סמסטרים בשנה (לפי מועדי הבחינות החיצוניות). המבחנים אינם קלים ומחייבים לימוד חזרה ותרגול גם בבית לאורך כל הקורס.

קהל היעד
אקדמאים המעוניינים לעסוק בשמאות או ניהול מקרקעין, או שכבר עוסקים בתחום בתפקידם ומבקשים להרחיב ולהעמיק את ידיעותיהן המקצועיות.

תנאי קבלה
בוגרי תואר ראשון או סטודנטים לתואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה המוכר ע"י המל"ג.
בעלי תואר בתחומים ספציפיים שסיימו לימודיהם ב-10 השנים האחרונות יכולים לקבל פטורים ממבחנים בנושאים עליהם נבחנו במהלך לימודי התואר שלהם ובכפוף לתקנות מועצת שמאי מקרקעין. מידע נוסף אודות פטורים ממבחנים בגין לימודים קודמים ניתן לקרוא בקישור:
תקנות שמאי מקרקעין (פטור מבחינות), התשע"ו-2016.

הסמכה
רישיון ממשרד המשפטים לעסוק בשמאות מקרקעין בכפוף לבחינות והתמחות.
תנאים לקבלת רישיון שמאי מקרקעין: גיל 23, מעבר בחינות מועצת השמאים בהצלחה, התמחות אצל שמאי מקרקעין מוסמך, השכלה אקדמאית, אי רישום פלילי.

מתכונת המסלול
מסלול לימודי שמאות מקרקעין הינו גמיש ובקצב אישי. ניתן לבחור כמה מקצועות לקחת בכל סמסטר. למי שעובד במשרה מלאה מומלץ לקחת עד 2 מקצועות בכל סמסטר. יש שני סמסטרים בשנה (לפי מועדי הבחינות החיצוניות). המבחנים אינם קלים ומחייבים לימוד חזרה ותרגול גם בבית לאורך כל הקורס.

מקום הלימודים
סניף ראשי: הרצליה/תל-אביב. שלוחות: חיפה, ראשל"צ/רחובות וירושלים.

מקצועות הבסיס / קורסי הכנה - בחינות מוקדמות:
יסודות המימון ושימושם בשומת מקרקעין
יסודות מדידה ומיפוי
יסודות הכלכלה א' – מיקרו, מאקרו
יסודות הכלכלה ב' – כלכלה עירונית
יסודות הנדסת בנין והנדסה אזרחית
סטטיסטיקה
דינים
תכנון ובניה – יסודות התכנון העירוני
תכנון ובניה – דיני התכנון העירוני
יסודות חשבונאות וניתוח דוחות כספיים
מיסוי מקרקעין ומיסים אחרים

בחינות סופיות:
מבוא לתורת השמאות
גישות ועקרונות בהערכת מקרקעין
יישומים בשומת מקרקעין

נושאי הלימוד
בהתאם לתקנות שמאי מקרקעין (בחינות), התשס"ו – 2006
סילבוס מפורט של כל בחינה ובחינה ניתן לקרוא בקישור:
תקנות שמאי מקרקעין (בחינות), התשס"ו-2006

עלויות המסלול ומבצעים:
דמי הרשמה – 500 שח (חד פעמי)
עלות רוב הקורסים – 2000 שח
ניתן לשלם לכל קורס/סמסטר בנפרד
מבצע למשלמים מראש ל-11 קורסי הבסיס – 16500 שח בלבד.
המחירים כוללים מע"מ וניתן לעשות תשלומים בכרטיס אשראי.


קישורים שימושיים:
פתיחת תיק במועצת שמאי מקרקעין ניתן לעשות בקישור: פתיחת תיק.