orit inbar - מנהלת משרד

Haifa
Details
מנהלת המשרד, בוגרת ביה"ס חוגים, בעלת תואר בתעשיה וניהול. ילידת חיפה. שרתה בצה"ל כ- 30שנה בתפקידי ניהול שונים.
Details
מנהלת המשרד, בוגרת ביה"ס חוגים, בעלת תואר בתעשיה וניהול. ילידת חיפה. שרתה בצה"ל כ- 30שנה בתפקידי ניהול שונים.