קורס משכנתאות לציבור הרחב

(להורדת סילבוס הקורס לחצו כאן)

 

משך הקורס:

קורס 5 מפגשים (18:00-21:00) אחת לשבוע.

תוכנית הקורס:

 

מפגש1:

מבוא לבנקאות
משכנתאות
עולם הדיור
חוקים ורגולציות מימון

עולם הדיור
שוק הנדל"ן הישראלי
מושגי יסוד בתחום הבנקאות
מהי משכנתא
תנאים ללקיחת משכנתא (אחוזי מימון , יחס הכנסות)
רגולציות של בנק ישראל
מחשבוני משכנתא
השחקנים בתחום המשכנתאות

מפגש2+3:

מסלולי משכנתאות
יתרונות וחסרונות כל מסלול
מתי להשתמש בכל מסלול
לוחות סילוקין

ניתוח מסלולי המשכנתא הקיימים:
הלוואה בריבית קבועה צמודה למדד
הלוואה בריבית קבועה שאינה צמודה למדד
הלוואה בריבית משתנה צמודה למדד
הלוואה בריבית שאינה צמודה
הלוואת פריים
הלוואת למט"ח
גרייס מלא
גרייס חלקי
גישור
מבנה ההלוואות  (לוח שפיצר , קו ישר)

מפגש4:

שיקולים בבחירת המשכנתא
מסמכים

שיקולים משפחתיים בלקיחת משכנתא
שיקולי מאקרו כלכלה
שיקולי מיקרו כלכלה (משפחה)
ניהול סיכונים
התנהלות מול הבנק
המסמכים הנדרשים להגשת תיק משכנתא
התייחסות הבנקים לאחוז המימון  בעסקת הרכישה
ערבים משלמים / ערבים לא משלמים

מפגש5:

בדיקת כדאיות  מיחזור משכנתא
ניתוח לקוחות
משכנתא כל מטרה

בדיקת כדאיות מיחזור משכנתא
ניתוח תיק לקוח לדוגמא משכנתא חדשה
ניתוח תיק לקוח לדוגמא מיחזור משכנתא
משכנתא לכל מטרה