מבחן רישיון תיווך - תשובות משוערות

בטבלה הבאה מופיעות התשובות המשוערות כפי שנמסרו ע"י עו"ד מומחה.

שימו לב! רק התשובות הרישמיות מטעם רשם המתווכים קובעות.

ציון עובר הוא עד 10 טעויות (כולל).

מי שהיו לו, לפי הטבלה הבאה, 8 טעויות ופחות, סבירות גבוהה שעבר את המבחן.
מי שהיו לו, לפי הטבלה הבאה, 9-11 טעויות, סבירות בינונית שעבר את הבחינה.
מי שהיו לו, לפי הטבלה הבאה, 12 טעויות ומעלה, סבירות נמוכה שעבר את המבחן.

להלן תשובות למבחן רישיון תיווך מיום 22/5/2023

שאלה גרסה1 גרסה2 גרסה3 גרסה4
1 א ד ג ג
2 ד א ד ד
3 ג ג ב א
4 א ג ד ד
5 ג א ב ב
6 ב א א ד
7 ד א א ג
8 ד ב ב ב
9 ב ג א ב
10 א ד ב ג
11 ב ג א א
12 ד א א א
13 ג ד ב ג
14 א ב א א
15 ב ג ג א
16 ד א ג ד
17 ב ב ג ג
18 ד ד ב ד
19 א א ג ב
20 ד ד ב ב
21 ד ג ג ג
22 א א א ב
23 ג א ב א
24 ג ב ד א
25 ד ד א ד

בראשון לציון, תל אביב, ירושלים, אשדוד, הרצליה, חדרה וקורסי הזום. 

תודה מיוחדת למרצים אשר עברו על המבחנים ונתנו גרסה שלהם לתשובות. התשובות המופיעות לעיל הינן דעת הרוב בכל שאלה ושאלה. בחלק מהשאלות קיימת גם דעת מיעוט. התשובות היחידות שקובעות בפועל הן התשובות הרישמיות שמפרסם משרד המשפטים כ-3 שבועות לאחר מועד המבחן.

תודה גם למאות תלמידי המכללה שנגשו למבחן במועד זה. נהננו להכיר אתכם!

נשמח לראותכם בקורסי ההמשך ולעזור לכם להיקלט ברשת אנגלו-סכסון כסוכני נדל"ן.

להשתלבות מהירה באחת מסוכנויות הרשת יש ללחוץ כאן.

עד העונג הבא,

צוות המכללה לתיווך של אנגלו-סכסון

9019* שלוחה 1.

אתר זה משתמש בעוגיות