מבחן רישיון תיווך - תשובות משרד המשפטים

בטבלה הבאה מופיעות התשובות הרשמיות של משרד המשפטים. 

ציון עובר הוא עד 10 טעויות (כולל).

להלן תשובות למבחן רישיון תיווך מיום 21/07/2020, הבחינה שהתקיימה בשעה 10:30 (סבב א'):

שאלה גרסה1 גרסה2 גרסה3 גרסה4
1 א ג א ד
2 ב א ב א
3 ד א א ב
4 ג ב ד ד
5 ב ב ג א
6 ג ב ב ב
7 ב א ג א
8 ב ג ד ד
9 ג ד ב א
10 ב ב ד ד
11 ד ד א א
12 א ב א ב
13 ג א ד ג
14 ב א ג ב
15 ג א א ג
16 ד ב ב ב
17 ב ב ג ב
18 א ד ב ב
19 א ד ב ד
20 א ג ב א
21 ב ב א ב
22 ד ג ד א
23 ב ג ד א
24 ג ג א ג
25 ג ב ג א

 

להלן תשובות למבחן רישיון תיווך מיום 21/07/2020, הבחינה שהתקיימה בשעה 15:30 (סבב ב'):

שאלה גרסה1 גרסה2 גרסה3 גרסה4
1 ב א ב ג
2 ב א ג ד
3 א ג ב א
4 ג א א ד
5 ב א ג ד
6 ד ד ד ב
7 א ד ב ג
8 ג ב ד ב
9 ב ג א ג
10 ב ד ג ב
11 א ד ב ב
12 ב א ד א
13 ד ד ד ד
14 ד ד ד ג
15 ב ב ב ד
16 ב ד ב א
17 ג ד ג ג
18 ב ב א א
19 ג א ג ג
20 א ב ב ד
21 ג ד ד ב
22 ב א א ג
23 ג ד א ד
24 ג א ג ב
25 ד ג א ב

 

עברת את המבחן? הסרטון הזה בשבילך

 

תודה עמוקה למרצי הקורס בכיתות הלימוד השונות בנהריה, חיפה, עפולה, חדרה, נתניה, כפר-סבא, הרצליה, תל-אביב, פתח-תקווה, ראשל"צ, אשדוד, ירושלים, באר-שבע ובאינטרנט.

תודה גם למאות תלמידי המכללה שנגשו למבחן במועד זה. נהננו להכיר אתכם!

נשמח לראותכם בקורסי ההמשך ולעזור לכם להיקלט ברשת אנגלו-סכסון כסוכני נדל"ן.

להשתלבות מהירה באחת מסוכנויות הרשת יש ללחוץ כאן.

עד העונג הבא,

צוות המכללה לתיווך של אנגלו-סכסון

9019* שלוחה 1.