נפתלי פלצ'ינסקי - זכיין

חדרה
על עצמי
הצטרף לאנגלו סכסון ב-2004 לאחר כ-20 שנות וותק ביזמות ועסקים פרטיים.
נכסים
על עצמי
הצטרף לאנגלו סכסון ב-2004 לאחר כ-20 שנות וותק ביזמות ועסקים פרטיים.
נכסים