שרון טלר - יועץ נדל"ן - מנהל מחלקת הרצליה פיתוח.

הרצליה פיתוח