ברניס סקס - יועצת נדל"ן

רעננה
על עצמי
ברניס סקס יועצת נדל״ן בכירה ברניס היא היועצת המוכרת ביותר שלנו. כבר מעל 35 שנה שברניס ידוע במומחיותה ובשירותה עבור לקוחות מחו״ל.
נכסים
נמכר / הושכר
על עצמי
ברניס סקס יועצת נדל״ן בכירה ברניס היא היועצת המוכרת ביותר שלנו. כבר מעל 35 שנה שברניס ידוע במומחיותה ובשירותה עבור לקוחות מחו״ל.
נכסים
נמכר / הושכר