ברניס סקס - יועצת בכירה נדל"ן

רעננה
על עצמי
ברניס סקס יועצת נדל״ן בכירה ברניס היא היועצת המוכרת ביותר שלנו. כבר מעל 35 שנה שברניס ידוע במומחיותה ובשירותה עבור לקוחות מחו״ל.
נכסים
על עצמי
ברניס סקס יועצת נדל״ן בכירה ברניס היא היועצת המוכרת ביותר שלנו. כבר מעל 35 שנה שברניס ידוע במומחיותה ובשירותה עבור לקוחות מחו״ל.
נכסים