מירית באבא - מנהלת סניף

טירת הכרמל ויישובי חוף הכרמל