גפרי פיליפס - יועץ נדל"ן

נתניה - סניף ניצה
על עצמי
יועץ נדל"ן בכיר, ותיק במקצוע, עובד מהסניף בשד' ניצה, מומחה למכירה של נכסים בקו הים .דובר אנגלית.
על עצמי
יועץ נדל"ן בכיר, ותיק במקצוע, עובד מהסניף בשד' ניצה, מומחה למכירה של נכסים בקו הים .דובר אנגלית.