Oshra Bande - Realestate Consultant

Hod Hasharon
Details
יועצת נדל"ן מצטיינת במכירות ברשת אנגלו סכסון בשנים 2016,2017,2018,2019. חרוצה ואנרגטית, אזור ההתמחות שלה הוא "מגדיאל" (ניהלה גן במגדיאל במשך 18 שנים), בעלת ניסיון רב הדואגת תמיד לתת ללקוחותיה את השירות הטוב ביותר בצורה המקצועית ביותר. כנה וישירה, מאוד קשובה ללקוחותיה.
Properties
Sold / Rented
Details
יועצת נדל"ן מצטיינת במכירות ברשת אנגלו סכסון בשנים 2016,2017,2018,2019. חרוצה ואנרגטית, אזור ההתמחות שלה הוא "מגדיאל" (ניהלה גן במגדיאל במשך 18 שנים), בעלת ניסיון רב הדואגת תמיד לתת ללקוחותיה את השירות הטוב ביותר בצורה המקצועית ביותר. כנה וישירה, מאוד קשובה ללקוחותיה.
Properties
Sold / Rented