kobi haim - Real estate consultant

Hod Hasharon
Details
קובי, תושב הוד השרון הינו יועץ נדל"ן חרוץ הקשוב לדרישות ורצונות הלקוחות. בעל נחישות בכדי להביא לידי סגירת עסקאות מוצלחות לכל הצדדים. מקום 15 ברשת בשנת 2019, תגלית השנה 2018
Sold / Rented
Details
קובי, תושב הוד השרון הינו יועץ נדל"ן חרוץ הקשוב לדרישות ורצונות הלקוחות. בעל נחישות בכדי להביא לידי סגירת עסקאות מוצלחות לכל הצדדים. מקום 15 ברשת בשנת 2019, תגלית השנה 2018
Sold / Rented